torsdag 7 december 2017

låt språket bära - genrepedagogik i praktiken

Låt språket bära av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring är  en praktisk fackbok som systematiskt går igenom genrepedagogikens grunder. Boken är inte särskilt teoretisk utan fylld med praktiska exempel på genretypiska exempel och uppgifter som kan appliceras i alla ämnen. En av de grundläggande pelarna i pedagogiken är att genom att arbeta med modeller och stödstrukturer så skall alla elever kunna utvecklas och förbättra såväl läsförståelse och skrivande. Med ett aktivt arbetssätt som stöttar språkutveckling och ämnesutveckling parallellt så har fler elever möjlighet att lyckas i sina studier och känna självförtroende i sitt läsande och skrivande.

Till boken finns också en studiehandledning skriven av Linda Lidgren och Veronica Mac-Donald som man kan använda vid fortbildning av kollegiet eller när man som pedagog själv vill pröva att förändra sin undervisning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!