tisdag 18 april 2017

att utveckla självständiga läsare - dynamiskt mindset och undervisningsstrategier

Dynamiskt mindset är på modet och i Sverige har vi främst hört om det samband med professor Torkel Klingberg. Hans bok som kom i höstats heter Hjärna, gener och jävlaranamma. Jag har lyssnat på en pod där han berättade om sin forskning kring barns lärande och motivation. Bland annat samtalar han där om Vektor, den app som utvecklats för att träna upp matematiska förmågor och de kognitiva förmågor som behövs för att stärka förutsättningarna för en positiv matematisk utveckling. Matematik med dynamiskt mindset är en nyutkommen bok kring matematik och äntligen har jag då läst motsvarigheten för läsning: Att utveckla självständiga läsare. Gravcity Goldberg har i sin praktiska handbok konkretiserat det senaste i läsforskning med konkreta tips på hur en förändringsprocess mot ett dynamiskt mindset som innefattar både pedagoger och elever kan gå till.

Forskningen är överens om att en genomtänkt och strukturerad läsundervisning är avgörande för om eleverna skall få med sig den läskompetens som de behöver för att klara av skolans och småningom samhällets krav. Det är i slutändan eleverna som måste bli aktiva och ansvarstagande läsare och Goldberg visar i sin bok på ett antal modeller som syftar till att stötta lärare i att ge alla elever de stöd de behöver för att utvecklas mot att bli självständiga läsare. Eleverna ska få tilltro till sin egen läsförmåga trots att det kan finnas hinder på vägen. Kapitlen är korta och varvar teori och praktik och systematiskt går Goldberg igenom de fyra modeller som hon menar kan användas för att stötta eleverna i deras utveckling. Hon menar att läraren ska växla mellan att vara Utforskare (och kartläggare) av elevernas läsprocesser, Spegel (återkoppla till eleverna så att de stärks i tilltro på sin förmåga), Förebild och modellera hur en god läsare gör samt Mentor som påvisar och lässtrategier och skapar upplevelser för eleven som gör att den vågar pröva något nytt.

Jag har läst valda delar av den här boken flera gånger under det gångna lovet och där finns många trådar som jag skulle vilja nysta vidare i. I visst mått är det en mycket amerikans bok, allt är kanske inte tillämpbart rakt av i vår svenska skola men jag håller fullständigt med i att vi behöver öka tilltron till elevernas vilja att lära och ta ansvar för sitt lärande. Mer ansvar och tydliga stödstrukturer som gör att eleven kan bli allt mer självständig i sitt läsande är absolut nödvändigt om vi ska utbilda kompetenta läsare. Jag upplever ibland att läsundervisningen lämnar eleverna allt för ensamma med sin tystläsningsbok och det måste vi som undervisar komma ifrån. Barbro Westlunds Att undervisa i läsförståelse är fortfarande det bästa jag läst men som komplement till den passar Att utveckla självständiga läsare riktigt bra. 

2 kommentarer:

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!