måndag 21 november 2016

att skriva faktatexter - en tydlig och praktisk handbok i skrivundervisning

Att skriva faktatexter av Adrienne Gear är syskonet till Att läsa faktatexter som jag skrev om häromdagen. I den här boken visar Gaer hur en medveten och explicit undervisning i skrivandet av faktatexter kan se ut. Hon inleder med ett kapitel om hur man kan undervisa kring de olika strategierna där helhetsbilden i det språkutvecklande arbetet är i fokus. Sedan följer kapitel där hon identifierar särdrag i de olika texttyperna, ger förslag på skrivuppgifter och hur de kan utvecklas. Instruera, beskriva, argumentera, jämföra, förklara och återberätta får var sitt kapitel. Läskraft och skrivkraft är termer som återkommer och med dem menar Gear förmågan att läsa och skriva på ett funktionellt vis.

Barbro Westlund inleder boken med ett förord där hon kopplar samman läsförmåga och skrivkraft. Skrivande av faktatexter kan för många elever vara en motor i skrivandet, särskilt för de som har svårt att "fantisera". Tydliga stödstrukturer, modellering av texttyper och skrivande tillsammans är givna komponenter i den metod som ofta kallas cirkelmodellen. I kursplanen försvenska uttrycks kravet att elever skall kunna använda strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Tydliga modeller för hur sådant skrivande kan gå till finns att läsa i Att skriva faktatexter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!