måndag 14 november 2016

språklig sårbarhet i förskola och skola - Barnet, språket och pedagogiken

Språklig sårbarhet i förskola och skola är en lite nytänkande fackbok som vill lansera ett nytt begrepp: språklig sårbarhet. I det ryms inte bara det enskilda barnets språkliga förmåga utan också de svårigheter som uppstår när ett barn möter en miljö där förväntningarna på barnet är större än det klarar av. I boken lyfts vikten av samspel mellan lärandemiljön, pedagogiken och språkutveckling fram och författarna vill komma bort från det ensidiga fokuset på individens brister.
Den språkliga sårbarheten uppstår som en obalans mellan barnets/elevens språkliga förutsättningar och de förväntningar som ställs på språklig förståelse och uttrycksförmåga i kunskapsutveckling och kamratrelationer. Det innebär att sårbarheten ökar i takt med att de språkliga kraven i skolan blir högre. 
För mig var den här boken mycket intressant läsning, den sätter in språket och språkets betydelse i en större kontext och har en bra balans mellan teoretiska avsnitt ( till exempel gås den typiska språkutvecklingen från spädbarnsålder till skolålder igenom) och praktiska "handbokskapitel". Särskilt var kapitlet om hur man kan tänka och anpassa kring elever i språklig sårbarhet i skolan spännande. Vikten av samarbete mellan professioner lyfts fram och lärares språkliga medvetenhet är en nyckelfaktor i framgångsrikt arbete med elever, jag kopplar genast många av tankarna till min vardag där jag möter många elever som har ett allt för svagt språk för att kunna uttrycka sig åldersadekvat. Alla mina elever har inte specifika svårigheter inom språkområdet men jag kan se att de förslag på metoder som presenteras skulle gynna även de som är flerspråkiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!