fredag 23 september 2011

Afghanistan, USA och Sverige

Tariq Ali skräder inte orden i samtalet med Pierre Schori, han menar att Natos närvaro i Afghanistan inte är önskad av det afghanska folket och att det motverkar fred i regionen. Det här är, enligt Ali, ett krig som aldrig kan vinnas eftersom inget folk vill bli ockuperat, människor vill rå sig själva! Enkelt. 10 år av sovjetockupation, 4 år av inbördeskrig, 10 år av Natoockupation blir 24 år av oroligheter. Argumentet för Natonärvaro är att det skulle bli katastrof om de lämnar, men Ali menar att det redan nu är katastrof. Vad kan bli värre?

Tariq Ali ifrågasätter också Sveriges roll i världspolitiken, en roll som gått från neutral och medlande till Nato-vänlig. Pierre Schori fyller på med svårigheten att samtidigt ha soldater i ett land som vi har en stor humanitär verksamhet. Soldaternas närvaro undergräver vår trovärdighet och han vill att Sverige ska koncentrera sig på humanitär hjälp.

Spännande tankar, jag har skrivit om landet innan t ex i samband med boken Den förspillda vakan.Rapport nummer 5 från bokmässan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!