söndag 21 augusti 2016

gubbarnas möte mellan Claudio Magris och Jens Christian GröndahlEfter att ha försökt komma över besvikelsen att Abdellah Taia stämt in på grund av sjukdom så ställde vi oss istället i kö till samtalet mellan Claudio Magris och Jens Christian Gröndahl. Kösystemet på Louisiana är hemskt, man får stå i timmar för att kunna komma in. Tacka vet jag Stockholm Literature som säljer biljetter till platserna för en tjuga (parantes, parantes). Väl inne så fick vi lyssna på en ganska gubbig tillställning med långa monologer från Magris och något mer försök till dialog från JCG. Tyvärr så tog samtalet aldrig fart vilket var synd. Där fanns så många intressanta frågor som de kunde talat om. Ett av ämnena som avhandlades var Europa och huruvida en region mår väl av att sluta sig eller om en öppenhet är att föredra. Magris kommer från Trieste som i århundraden varit en kosmopolitisk stad med många olika befolkningsgrupper som levt sida vid sida. Närheten till havet, och människornas försörjning på handel och fiske har gjort att det var självklart. Italienare, serber, kroater, judar, romer och greker har alla levt i gränsstaden som dessutom under det kalla kriget låg precis vid järnridån. JCG reflekterade över detta och sa att det på sätt och vis var synd att danskarna så starkt har identifierat sig med sin bonde-bakgrund och nästan glömt att de också är ett land med sjöfarare, ett land som utvecklats genom kontakter med andra. Det är en tanke som vi kan ta med oss till Sverige också. Vi är ett land som byggts med hjälp av våra naturresurser men utan kontakt med andra hade det blivit intet.

I ett Europa där migration varit vardag har gränserna nu stängts. Det påmindes jag om när jag reste hem från Danmark, det är passkontroll på Kastrup och man får visa att man har rätt nationalitet för att komma in i Sverige. Väldigt konstig känsla faktiskt. JCG berättade också om sina erfarenheter från ett besök på ön Lampedusa, det är ön dit många flyktingar kommer som första anhalt på sin väg till Europa. Flyktingar som på frågan "varifrån de kommer" hellre vill svara på vart de vill komma.

Så till gubbigheten. Inte OK faktiskt, det blev så störande med de där tvärsäkra uttalanden om värderingar, kvinnor och kvinnors möjligheter i det västerländska samhället. Där borde moderatorn gått in hårdare och styrt. Eller så var det ett språkproblem, Magris brytning var stark så kanske ska man då som moderator se till att herrn i fråga inte orerar så långa haranger. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!