tisdag 9 september 2014

med ett lästips till varje unge

... så beskriver jag ofta mig själv när jag arbetar med skönlitteratur i skolan. Många krafter behöver samverka för att barn ska hitta till läsningen och jag gillar idén med läsborgarmärken. Nu är det här ju en reklamfri blogg men om man händelsevis går till en viss bokhandelskedja tillsammans med sitt barn så kan man samla ihop till fina märken. De gillar jag!

Särskilt tilltalande känns tanken med ett läsborgarmärke i valtider, man behöver faktiskt en bra läskunnighet för att inte drunkna. Varje medborgare i Sveriges land ska kunna läsa så att de kan informera sig och aktivt delta i demokratin, det är en av grundpelarna som vårt samhälle står på. Innan läskunnigheten blev allmän här i Sverige så överläts makten åt de som ägde kunskapen. En fullgod läsförmåga är en rättighet för alla medborgare, det behövs för att kunna uppfylla skolans övergripande mål. För att nå dem behövs skönlitteraturen!

Skolans mål är att varje elev
  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.                            / Lgr 11

1 kommentar:

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!