lördag 24 oktober 2015

på flykt från en våldsam värld

Flykten är ett existentiellt drama där en ung pojke måste ta till drastiska åtgärder för att ta sig från sitt liv på botten av det patriarkala spanska samhället. Colm Toibins senaste roman handlar om en medelålders kvinna som förlorar sin man, Norah Webster. Två helt olika romaner men med mycket gemensamt. De använder båda ett knappt språk där en enda mening gömmer många nivåer av känslor som byggs in i språket och i meningens uppbyggnad. Carrasco beskriver sitt skrivande som att han tar en rå skinka som han saltar och torkar så att smakerna förtätas. Colm undrar hur stor hans text var från början? Jesus svarar att han skurit bort mycket, det skull räcka till många romaner. Hans berättelse har flera beröringspunkter med folksagan och poesi och han berättar att han skrivit många olika typer av texter på vägen mot sin debutroman.

Alla spanska författare har en historisk verklighet att förhålla sig till som de behöver bestämma sig för att undvika eller bearbeta. Post-inbördeskrigslitteratur har Carrasco undvikit för att hans familj hade grymma erfarenheter från kriget. När han kom till universitet så började han läsa amerikansk litteratur och tyckte att plötsligt kändes det möjligt att bli möjligt att bli författare. Deras stil kändes enkel jämfört med den spanska, ganska snart insåg han dock att det inte var så lätt. Drivkraften att skriva var född. Det korthuggna sättet att skriva bygger på att man faktiskt befinner sig i känslan och känslan måste förmedlas genom texten. Texten måste vara ärlig och man måste lita på textens styrka och Carrasco återgår ofta till en eller några meningar som bygger upp textens skelett, det kan beskrivas som en slags intuition. Rytmen i språket påverkar, han läser ofta sina texter högt för att lyssna på den som musik.

Miljön som boken utspelar sig i är på en plats där något förfärligt hänt, kanske krig eller annat och det kritiska är vattenbristen. Där finns inget vatten och det är den absolut viktigaste delen av miljön. Carrasco växte upp i ett mycket torrt landskap och kanske har det t o m på temat hans "torra" stil. Karga miljöer och ett ekonomiskt användande av resurserna, i romanen är de blanka sidorna därför läsaren att fylla. Tomrummen skapar spänning, våld och känslan av våld ligger mellan meningarna och är inte alltid uttalade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!