tisdag 8 augusti 2017

Flerspråkiga elever - Jim Cummins

Jim Cummins sätter med den *blygsamma* undertiteln på sin alldeles nyskrivna bok - Effektiv undervisning i en utmanande tid -  ambitionsnivån högt. Han menar att det är av absolut största vikt att rektorer, lärare och alla andra som arbetar i skolans värld bestämmer sig för att använda evidensbaserad metoder i sin undervisning av flerspråkiga elever. 

Boken är uppdelad på två huvuddelar, den första innehåller en gedigen sammanställning av aktuella forskningsrön kring flerspråkighet från Canada, USA, Australien, Finland och Sverige och den fungerar bra som en teoretisk grund. Del två är mer praktisk och beskriver samt ger exempel från verksamheter varit framgångsrika och där elever fått förbättrade resultat genom genomtänkt och språkinriktad undervisning.  

Jag skulle valt ordet utbildning i stället för undervisning i rubriken eftersom undervisning för många fortfarande signalerar att det är något som ska läras ut - teach - friställt från att lära in - learn. Jim Cummins bok handlar om hur de två hänger tätt tillsamman och en av hans huvudteser är att skolans rum måste vara präglad av de elever som befinner sig där. Med respekt för allas olika kultur, religion och språk måste relationer byggas mellan de vuxna och eleverna. Lärmijöer präglade av respekt för varandra och där olika språk existerar sida vid sida spelar en avgörande roll för elevernas studieresultat. Han pekar också på det faktum att pedagogerna, både som individer och i ett kollegium, har stor möjlighet att utforma en undervisning som speglar sina egna personligheter och samtidigt ligger i linje med vad aktuell forskning  menar.

Några sådana hållpunkter kring effektiv och framgångsrik undervisning som sammanfattas i slutet av boken är:

  • koppla undervisningen till elevernas liv
  • bekräfta eleverna identiteter
  • uppmuntra eleverna och få dem engagerade i aktivt läsande och skrivande i alla ämnen
  • uppmuntra eleverna att använda och utveckla sina flerspråkiga förmågor
  • stötta förståelsen av innehåll med hjälp av bilder, undervisning i läsförståelsestrategier osv
  • ge eleverna tillfällen att använda språk effektivt för att nå sina kunskapsmässiga och personliga mål
Cummins menar att inget av det som nämns ovan är omöjligt att genomföra, det kostar inte något extra och det är de undervisande pedagogerna som genomför förändringen. I min examensuppsats på speciallärarprogrammet så skrev jag just om det här ämnet och Jim Cummins var en flitigt använd källa där. Jag måste erkänna att jag har svårt att förhålla mig kritisk till den här bokens innehåll eftersom den i mycket bekräftar just det som jag själv försöker lyfta fram i min yrkesroll. Med risk för att jag är något för positiv i mitt omdöme, man kan ju hamna i sin bubbla och bli aningen enögd, så tycker jag att det här är en riktigt bra bok som jag hoppas kommer att användas på många lärarutbildningar. Undervisningen av flerspråkiga elever är inte bara svensklärarna eller speciallärarnas angelägenhet, det är alla lärares. 

Jag hoppas verkligen att den blir läst av många verksamma och blivande lärare det är en gedigen forskningssammanställning och det är praktiskt att kunna få så mycket i samma volym. Jim Cummins är dessutom mycket generös med referenser. Vill man sedan läsa vidare i rapporter och avhandlingar så finns där mängder med förslag på fortsatt läsning. Måhända kunde det varit något fler praktiska exempel med, jag tänker att den då skulle varit ännu mer användbar på lärarprogrammen, men det är en randanmärkning. 

Riktigt angelägen, mycket intressant och viktig läsning att bära med sin in i höstterminen.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!