måndag 11 juni 2012

nigeria 5x - en nigeriansk klassiker

Mitt allra första möte med litteratur från Nigeria var Chinua Achebes roman Things Fall Apart. Den skrevs 1958 och beskriver, utifrån en igbomans synvinkel, hur samhället och livet förändras när allt faller sönder. Kolonialmakten har för med sig att stammarnas ursprungliga traditioner och språk marginaliseras, kristendomen för med sig andra sätt att se på världen, engelska står för framsteg och utveckling och familjens, stammens självklara roll ifrågasätts. Nu är självständigheten nära och ingen självklar grund finns att bygga det nya landet på.

Titeln är hämtad från en dikt skriven efter första världskrigets slut, då när kriget hade ritat om Europas karta och det moderna livet skulle ersätta den viktorianska eran. Yeats, The Second Coming:


"Turning and turning in the widening gyre 
The falcon cannot hear the falconer; 
Things fall apart; the centre cannot hold; 
Mere anarchy is loosed upon the world," 

Nigeria 5x är en serie inlägg med litteratur från Nigeria i fokus, fem inlägg - fem dagar i rad. Hääääng med!

2 kommentarer:

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!