söndag 17 juli 2011

hur ska man egentligen handskas med sin frihet?

H
Redan i första kapitlet i Jonathan Franzens roman Freedom (kommer 14 september med titleln Frihet på svenska) får man ramarna klara för sig. Vi får följa den välutbildade och liberala familjen Bergmans resa från deras idealistiska världsförbättrarungdom mot en deprimerad skrupelfri medelålder där inte mycket blev som de en gång tänkte sig.

Jonathan Franzen låter familjemedlemmarna komma till tals i var sina kapitel och han försöker att beskriva en amerikansk medelklass som helt kantrat. Mamma Patty kommer från gamla pengar på östkusten där alla syskonen uppfostrats till att följa sina drömmar och Pappa Walter, som är svenskättad och får representera invandraren som lyckas genom hårt arbete, säger någonstans i romanen att till USA kommer man för pengar eller frihet. Familjen har nu både ock men har mycket svårt att förhålla sig till den, de har alla förutsättningar men är ändå inte tillfreds. Den moral och de sociala koder som varit självklara i föräldrarnas uppväxt vill de inte skicka vidare till sina egna barn vilket gör dem vilsna, de vuxna tar avstånd från sin bakgrund och normer och värden, familjen löses allt mer upp.

Jag måste erkänna att det här är en roman som tog mig nästan en månad att läsa, det har med andra ord gått extremt långsamt och delvis beror det på Franzens språk. Han  har arbetat hårt med att hitta det exakta ordet i sin text och trots att jag är van läsare på engelska så har det utmanat mig, dessutom får jag då och då känslan av överarbetat. Han vill här skriva The Great American Novel och det lyser igenom, han försöker att få med så mycket samtidsbeskrivning/analys/kritik att människorna kommer i bakgrunden och det är just människor som jag gillar att läsa om. De är här så tydligt valda för att exemplifiera olika samtidsfenomen och ofta blir de karikatyrer som man inte annat kan än skratta åt. Det är synd för glimtvis skymtar jag bakom ironiska överdrifter, ekonomiska, politiska och etiska diskussioner mycket intressanta människor.

Vill man höra Jonathan Franzen själv diskutera sin roman Frihet så går det fint på bokmässan i Göteborg. Fredag den 23 september. Jag ska absolut gå och lyssna till en av USAs mest hypade författare. Ska bli intressant att höra om han själv anser sig tillhöra den av upplysning upplösta medelklassen eller om han tillhör den där eliten som Walter romanen igenom varnar för: Vi får inte uppfattas som elitistiska - då får vi inte fram vårt budskap. Just.

Läs vad DN och SvD har att säga om Freedom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!