tisdag 9 april 2019

Reading Power - aktivera elevernas tänkande när de läser


För snart två veckor sedan var jag på läs- och skrivkonferens i Stockholm och anledningen till att jag åkte var den intressanta läraren och läs- och skrivutvecklaren från Kanada: Adrienne Gear. Hon har under många års undervisning förfinat den metod som hon kallar Reading Power. Att lyssna på miss Gear var helt fantastiskt och jag hoppa verkligen att det kan komma någon slags filmad version av hennes föreläsning, den vore något att inspirera alla kollegor med! Lite tröstad kan man dock bli när man läser boken som har undertiteln "Aktivera elevernas tänkande när de läser". Det här är en bok som på ett mycket praktiskt och elevnära vis sätter fingret på vad de läsare gör som gör dem till en aktiv läsare. En sån där läsare som använder hjärnan när den läser för att förstå texten bättre. Barbro Westlund använder begreppet "läskraft" i sina böcker men i den här boken har man valt att behålla det engelska Reading Power. Gear inleder med att redogöra för David Pearsons forskning där han identifierar 7 strategier som utmärker en skicklig läsare. Alla strategierna handlar om att använda metakognition på olika sätt. Innan, under och efter läsningen. Jag tänker att jag i min undervisning i läsförståelsestrategier uppehåller mig mycket innan och efter läsningen och inte lika mycket vad som händer i hjärnan under läsningen. Kanske finns det lärare som känner igen det här? 


Läsförmåga består av både en avkodningsdel och en förståelsedel och i de klasser jag möter har vi varit duktiga på att undervisa avkodning. Många läser med flyt och säkerhet men inte alla kopplar på hjärnan när de läser och förstår då mycket lite. Vi behöver helt klart bli bättre på att undervisa i läsförståelsestrategier och där kan Adrienne Gears bok vara till stor hjälp. Inte bara går den grundligt igenom hur man kan introducera och aktivt arbeta med strategierna kopplingar, visualiseringar, ställa frågor, göra inferenser och att transformera utan där finns också många elevexempel som konkretiserar tankarna och en aktuell läslista med böcker som finns att hitta på svenska bibliotek. Hon trycker på att man skall arbeta med skönlitteratur och att man skall hitta titlar som utmanar och tänjer elevernas tänkande en liten bit till. Hjärnan, som resten av kroppen, måste tränas så att man kan använda både sin minneslåda, sin faktalåda och sin fantasilåda för att kunna förstå det man läser på djupet. Hon menar att eleverna måste interagera med texten på många olika sätt för att bli skickliga läsare och när de strategierna är befästa så spiller de över på många ämnen, det handlar om att kunna processa en text och göra den till sin och det behöver man kunna under hela skoldagen. Hon menar också att ett gemensamt språk för tänkandet är nödvändigt, att läraren modellerar och presenterar eleverna för litteratur som passar för just det ändamålet som man tänkt sig. Konsten att välja noga har jag själv pratat om många gånger och det där som jag kallar rika texter finns det gott om exempel på i boken. Jag blir så sugen på att arbeta runt det här konceptet en runda för att se vad jag kan lära mig, och vad eleverna kan lära sig. Håll utkik här, kanske dyker det upp en och annan lektion här på bloggen rätt som det är ... Självklart har jag redan kikat i min hylla för att se vilka bilderböcker jag ska använda mig av. 

Jag vill förstås också rekommendera Gears Att läsa faktatexter, Att skriva faktatexter och Barbro Westlunds Aktiv läskraft  F - 3 samt Aktiv läskraft 4 - 6.  Mina texter om dem finns att läsa om du klickar på länken. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!