fredag 25 mars 2011

på tal om matte

På tal om matte i förskoleklassens vardag är verkligen en handbok i hur matematiken kan lyftas fram med yngre barn. Boken börjar med en slags dagbok där olika situationer, som innehåller matte beskrivs. Kristin Dahl och Helene Rundgren lägger vikt vid att arbeta med öppna uppgifter som inte har något givet rätt svar och som ger möjlighet till matteprat och visar på olika lösningar. Boken är sedan indelad i olika kapitel som tar upp olika sidor av matematiken.
Det kan vara: Bygga och konstruera kartor, ritningar modeller mm., Sorteringsövningar, Matte i sagor, rim ramsor och berättelser, Symmetri och bråk och de beskriver både inne och uteaktiviteter.
Författarna påminner hela tiden läsaren om de viktiga didaktiska frågorna:
Hur vet du det?
Hur tänker du då?
Vad händer om…?
Kan det vara på något annat sätt?
Detta är en spännande förhållningssätt till ett ämne som av tradition ofta arbetar med rätt/fel svar. Öppna uppgifter, öppna matematiska problem som tar sitt avstamp i barnens vardag. Sådana finns många exempel på i På tal om matte. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!