fredag 22 november 2013

hoppa in i böckernas värld

Om läsinlärning, lässtimulans och lästräning för barn och ungdomar - så lyder underrubriken till BTJ s uppslagsbok: Hoppa in i böckernas värld och jag tyckte det var extra intressant att läsa om ämnet utifrån ett annat perspektiv än pedagogens. Boken vänder sig till bibliotekarier och föräldrar som vill hjälpa barn att hitta till läslusten och där finns både en kort text om teorier kring läsinlärning, tips på lässtimulerande aktiviteter och en lättillgänglig text om läs och skrivsvårigheter. Ett av råden som jag blir särskilt glad över att läsa är när läsningen jämförs med annan färdighetsträning som t ex fiolspel - för att få en snabb och säker läsning med god förståelse så behöver man läsa mycket, ofta och olika typer och texter. Så sant, så sant!

Jag kan bli lite utmattad på att höra den konstiga uppfattningen om att man som elev bara behöver läsa om man hittar något som man har lust på. Jag är den sortens envisa fröken som gör mitt allra bästa för att hjälpa alla elever att hitta något som de har lust på men om de inte nappar på någon av de lagom svåra böcker som jag föreslår så väljer jag. Hellre något för lätt än något för svår men alla måste lästräna. Alla!  Då kan listorna på  nivågrupperade böcker som finns i boken komma till pass, jag tar med den till jobbet och lägger den på biblioteket.

Sedan måste jag erkänna att det var en helt annan bok än vad jag trodde när jag i en spontan stund köpte den, jag hade förväntat mig ett mycket fylligare innehåll. Jag inser att jag får vända mig till den didaktiska litteraturen av t ex Caroline Liberg för att fylla på i min kunskapsbank.

De senaste åren har ju rubrik efter rubrik förkunnat att läskunnigheten är allt sämre i Sverige och jag känner inte igen mig, kanske är det för att många som uttalar sig om läsning inte befinner sig i klassrummen?

Där hittar man nämligen elever som läser mängder av olika typer av texter, systematiskt arbete med lässtrategier, bok och författaraktiviteter och väl utvald högläsning med tillhörande boksamtal. Vi bloggar om böcker, lyssnar på bokpuffar, arbetar med genrer och kopplar skönlitteratur till  både SO och NO-teman. Och så vidare, och så vidare. Kika nu in på vår bokblogg!

2 kommentarer:

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!